seksuologie

De behandeling van seksuele problemen is afhankelijk van de aard van het probleem. Zo zal bij spanningen in de relatie over frequentie of manier van vrijen de behandeling er anders uitzien dan bijvoorbeeld bij niet of juist te snel klaarkomen, of bij vaginisme1. Globaal genomen bevat een behandeling de volgende elementen: In de spreekkamer praten we over het probleem. We gaan allereerst kijken hoe het probleem precies in elkaar zit, wat voor de betrokkenen het problematische eraan is, waardoor het ontstaan is en waardoor het in stand gehouden wordt. Daarmee wordt het meestal vanzelf voor de cliënten al gemakkelijker om over het probleem te praten, wat op zich al tot vermindering van spanning leidt en een oplossing dichterbij brengt. Als er sprake lijkt van onvoldoende of onjuiste informatie bij de cliënt(en) wordt die informatie verstrekt: mondeling in het gesprek zelf en door suggesties te geven voor boeken, video’s of websites om thuis zelf te bekijken. Als misvattingen over seksualiteit een rol spelen of sterke angstgevoelens, dan kunnen elementen uit de cognitieve gedragstherapie gebruikt worden. Spelen traumatische ervaringen een rol, dan is een verwerkingstherapie aangewezen, bijvoorbeeld in de vorm van EMDR. Op een zeker moment in de behandeling doen we als therapeuten vaak voorstellen om geleidelijk aan stappen te zetten om het probleem actief thuis aan te pakken, waarna we in de sessie de ervaringen daarmee bespreken. Dat kunnen oefeningen zijn om vaardigheden te vergroten of spanning te verminderen, dat kunnen suggesties zijn om nieuwe mogelijkheden in het vrijen te exploreren of te oefenen in het ontdekken en aan de partner kenbaar maken van eigen wensen en verlangens. Die stappen worden altijd in overleg met de cliënten bepaald, waardoor tempo en grenzen van cliënten gerespecteerd blijven. Bij sommige problemen kan ook gedacht worden aan ondersteuning van de behandeling met medicatie; soms is ook een lichamelijk onderzoek bij een arts zinvol. Daarvoor verwijzen wij dan door. Indien nodig werken we samen met fysiotherapeuten, haptonomen of zogenaamde bekkenbodemtherapeuten.
1 Vaginisme is een verkramping van de bekkenbodemspieren, waardoor gemeenschap niet mogelijk is.