Wie zijn wij

S.P.E.L. Amersfoort is een samenwerkingsverband van acht gezondheidszorgpsychologen, die werken binnen de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ). Allen zijn lid van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) of de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) en zijn geregistreerd als GZ-(gezondheidszorg)psycholoog in het BIG-register. Wij maken gebruik van de volgende therapievormen: cognitieve gedragstherapie, e-Health, inzichtgevende therapie, EMDR, interpersoonlijke therapie en elementen uit de schematherapie. Een aantal psychologen gebruikt ook andere behandelmethoden, zoals relatietherapie, seksuologie, cliëntgerichte therapie, mindfulness en lichaamsgerichte therapie.
We werken vooral generalistisch, kortdurend en klachtgericht binnen de GB GGZ. Alle psychologen van S.P.E.L. Amersfoort behandelen de meest voorkomende problemen, zoals angst- en paniekklachten, depressies, traumaverwerking, burn-out klachten, persoonlijkheidsproblematiek en relatieproblemen.

Kwaliteitsstatuut
Alle aanbieders ‘geneeskundige ggz’, waaronder ook die voor de Generalistische Basis GGZ die wij binnen S.P.E.L Amersfoort bieden, zijn door de overheid verplicht vanaf 1 januari 2017 het kwaliteitsstatuut op hun website te plaatsen. In het statuut geven wij informatie over de behandeling en de kwaliteit van zorg die wij bieden. Klik bij medewerkers op het kwaliteitsstatuut.

Hieronder stellen wij ons voor.

Frans Dembinski is in 1985 afgestudeerd in de hoofdrichting klinische psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Samen met Theo Hövels startte hij de psychologenpraktijk in 1985. Ook werkte hij bij de RIAGG in Amsterdam-Noord en als eerstelijnspsycholoog in een huisartsenpraktijk in Amsterdam. Hij is geregistreerd als gedragstherapeut en is lid van de VGCt (Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie) en heeft de registratie als klinisch psycholoog bij het NIP. Daarnaast volgde hij een aantal nascholingscursussen op het gebied van de psychodiagnostiek (persoonlijkheidsonderzoek en DSM 5). Hij heeft veel ervaring en affiniteit met cognitieve gedragstherapie, waaronder EMDR, die hij combineert met elementen uit de inzichtgevende therapie. Hij gaf diverse keren supervisie aan (eerstelijns)psychologen in opleiding. Frans heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De gerealiseerde wachttijd over de afgelopen twee maanden voor Frans was vier weken tot intake en daarna nog twee weken tot de start van de behandeling.
Kwaliteitsstatuut en Privacystatement
Theo Hövels startte samen met Frans Dembinski in 1985 de psychologenpraktijk S.P.E.L. Amersfoort. Hij studeerde psychologie aan de Universiteit van Nijmegen en rondde zijn studie klinische psychologie af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarvoor was hij maatschappelijk werker. Ook werkte hij onder andere bij de RIAGG in Amsterdam-Noord en als eerstelijnspsycholoog in een huisartsenpraktijk in Amsterdam. Hij heeft veel supervisie aan eerstelijnspsychologen in opleiding gegeven. Theo is lid van de VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie). Daarnaast verdiepte hij zich in enkele deelgebieden van de hulpverlening, zoals psychologische problemen bij diabetici en traumabehandeling met EMDR.

Sinds januari 2016 is Theo vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd minder gaan werken. Hij is alleen op woensdag in de praktijk aanwezig.
Theo heeft geen contracten met de zorgverzekeraars. Voor verzekerde zorg valt behandeling door Theo onder de restitutievergoeding. De hoogte hiervan wordt vastgesteld door uw zorgverzekeraar. De gerealiseerde wachttijd over de de afgelopen twee maanden voor Theo was een week tot intake en daarna nog een week tot de start van de behandeling.
Kwaliteitsstatuut en Privacystatement

Miriam Prinsen is in 1987 afgestudeerd in klinische psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 1996 heeft zij de RINO-opleiding tot psychotherapeut afgerond. Sinds 1993 werkt ze bij S.P.E.L. Amersfoort. Daarvoor is ze als seksuoloog verbonden geweest aan de Rutgers Stichting. Binnen S.P.E.L. Amersfoort heeft Miriam veel kennis en ervaring opgedaan met relatietherapie. Als seksuoloog ziet ze ook veel mensen van buiten de regio Amersfoort. Verder maakt Miriam gebruik van cognitieve gedragstherapeutische interventies en van inzichtgevende methoden, die ze zowel in individuele als in relatiegesprekken toepast. Miriam werkt eens in de veertien dagen vanuit S.P.E.L. een ochtend in de huisartsenpraktijk Soesterkwartier. Zij heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De gerealiseerde wachttijd over de afgelopen twee maanden voor Miriam was vijf weken tot intake en daarna twee weken tot de start van de behandeling.
Kwaliteitsstatuut en Privacystatement
Trix de Jong studeerde in 1993 af aan de KU Nijmegen, hoofdrichting Klinische Psychologie. Vervolgens werkte ze bij verschillende RIAGG’s, een psychiatrische deeltijdbehandeling en twee eerstelijns psychologenpraktijken, voordat zij in 2000 als GZ-psycholoog en eerstelijnspsycholoog bij S.P.E.L. Amersfoort begon. In 2002 rondde Trix de (RINO) opleiding tot (cliëntgericht) psychotherapeut af. Bij haar huidige werkzaamheden als GZ-psycholoog in de Generalistische Basis GGZ gebruikt ze naast cliëntgerichte behandelingsstrategieën ook systeemtherapeutische en (cognitief) gedragstherapeutische deeltechnieken. Daarnaast werkt zij met EMDR, kortdurende schematherapie en heeft zij affiniteit met meditatie en mindfulness.

Trix heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De gerealiseerde wachttijd over de afgelopen twee maanden voor Trix was vijf weken tot intake en daarna nog twee weken tot de start van de behandeling.
Kwaliteitsstatuut en Privacystatement

Moniek Riemersma is in 2002 afgestudeerd in de hoofdrichting klinische psychologie aan de universiteit van Nijmegen. Hierna heeft zij de tweejarige vervolgopleiding tot GZ-psycholoog gedaan in Utrecht. Als GZ-psycholoog heeft ze jarenlange ervaring in de psychiatrie voor ouderen en volwassenen. Sinds januari 2015 is ze werkzaam bij S.P.E.L. Amersfoort. Ze werkt veel met cognitieve therapie en met inzichtgevende technieken. Daarnaast heeft zij een mindfulness- en EMDR-opleiding gevolgd, die zij in haar behandeling toepast. Ze geeft supervisie aan GZ-psychologen in opleiding. Samen met Marrit Schipper geeft ze vorm aan een opleidingsplek voor een GZ-psycholoog. Moniek werkt eens in de veertien dagen vanuit S.P.E.L. een dagdeel in de huisartsenpraktijk Sagenhoek. Zij heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De gerealiseerde wachttijd over de afgelopen twee maanden voor Moniek was drie weken tot intake en daarna nog twee weken tot de start van de behandeling.

Momenteel heeft Moniek – tot nader ordergeen ruimte voor nieuwe cliënten.

Kwaliteitsstatuut  en Privacystatement

Marrit Schipper is in 1998 afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht in de richting Victimologie en Depressiviteit. Hierna volgde zij de tweejarige opleiding tot GZ-Psycholoog in Utrecht waarbij zij werkzaam was in Herstellingsoord Prins Hendriksoord van GGZ Centraal. Daarna heeft zij een aantal jaren in Duitsland gewoond en bij terugkeer in Nederland in 2005 is zij direct gaan werken in een eerstelijnspraktijk in het Gooi. Zij heeft vijf jaar een solopraktijk gehad en is een aantal jaren werkzaam geweest bij GGZ Veenendaal. Sinds juli 2017 is Marrit werkzaam bij S.P.E.L. Amersfoort. Haar specifieke belangstelling gaat uit naar traumagerelateerde problematiek (specialisatie seksueel geweld en trauma) en negatief zelfbeeld. Marrit werkt voornamelijk vanuit de cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie en past veel EMDR toe in haar behandelingen. Daarnaast gebruikt ze ook elementen vanuit de schematherapie en mindfulness-theorie. Samen met Moniek Riemersma geeft ze vorm aan een opleidingsplek voor een GZ-psycholoog. Marrit heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De gerealiseerde wachttijd over de afgelopen twee maanden voor Marrit was vijf weken tot intake en daarna nog twee weken tot de start van de behandeling.
Kwaliteitsstatuut en Privacystatement

Laura Feldmann is een betrokken en BIG-geregistreerde GZ-psycholoog, tevens geschoold in o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR en schematherapie. In 2002 studeerde ze af aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft ruime ervaring op het gebied van behandeling en begeleiding van volwassenen en jongeren. Laura heeft jarenlang gewerkt bij een grote GGZ-instelling en maakte in januari 2020 de overstap naar SPEL Amersfoort. Ze heeft ruime ervaring in de behandeling en begeleiding van mensen met angst- en stemmingsklachten en klachten als gevolg van een trauma. Daarnaast heeft ze veel ervaring in het werken met gezinnen en systemische dynamieken. Laura werkt voornamelijk vanuit de cognitieve gedragstherapie, maar maakt ook gebruik van inzichtgevende technieken en EMDR.

Laura heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De gerealiseerde wachttijd over de afgelopen twee maanden voor Laura was drie weken tot intake en daarna nog twee weken tot de start van de behandeling.

Bianca Mooi is per 1 juli 2020 werkzaam bij SPEL Amersfoort, vooralsnog op woensdag.

Bianca heeft contracten met Zilveren Kruis/Achmea en VRZ. De gerealiseerde wachttijd over de afgelopen maand voor Bianca was een week tot intake en daarna nog een week tot de start van de behandeling.

Brenda van der Laan

Brenda van der Laan heeft Psychologie met specialisatie Neuropsychologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Momenteel is zij in de afrondende fase van de postmasteropleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog bij de Rinogroep in Utrecht. Brenda werkt sinds april 2018 één dag in de week bij S.P.E.L. Amersfoort. Daarnaast werkt zij, sinds 2014, als psycholoog met ouderen, hun mantelzorgers en zorgteams in een verpleeghuis. Recent heeft Brenda de EMDR-opleiding afgerond.
Goed om te weten: Brenda werkt op vrijdag en biedt de mogelijkheid om gesprekken om 8.00 uur ’s ochtends (op vrijdag) in te plannen.

Ilse Boersema

Ilse Boersema is in 2012 afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht in de richting klinische psychologie. De afgelopen jaren heeft zij gewerkt in de ouderenzorg met ouderen, hun mantelzorgers en zorgteams in verpleeg- en verzorgingshuizen. Momenteel volgt zij met veel plezier de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog in Amsterdam. In het kader daarvan werkte zij vanaf april 2019 één dag in de week  bij S.P.E.L. Amersfoort tot 1 juli 2020.

Jacqueline Richters

secretaresse / praktijkmanager