Wie zijn wij

S.P.E.L. Amersfoort is een samenwerkingsverband van acht gezondheidszorgpsychologen, die werken binnen de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ). Allen zijn lid van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) of de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) en zijn geregistreerd als GZ-(gezondheidszorg)psycholoog in het BIG-register. Wij maken gebruik van de volgende therapievormen: cognitieve gedragstherapie, e-Health, inzichtgevende therapie, EMDR, interpersoonlijke therapie en elementen uit de schematherapie. Een aantal psychologen gebruikt ook andere behandelmethoden, zoals relatietherapie, seksuologie, cliëntgerichte therapie, mindfulness en lichaamsgerichte therapie.
We werken vooral generalistisch, kortdurend en klachtgericht binnen de GB GGZ. Alle psychologen van S.P.E.L. Amersfoort behandelen de meest voorkomende problemen, zoals angst- en paniekklachten, depressies, traumaverwerking, burn-out klachten, persoonlijkheidsproblematiek en relatieproblemen.

Kwaliteitsstatuut
Alle aanbieders ‘geneeskundige ggz’, waaronder ook die voor de Generalistische Basis GGZ die wij binnen S.P.E.L Amersfoort bieden, zijn door de overheid verplicht vanaf 1 januari 2017 het kwaliteitsstatuut op hun website te plaatsen. In het statuut geven wij informatie over de behandeling en de kwaliteit van zorg die wij bieden. Klik bij medewerkers op het kwaliteitsstatuut.

Hieronder stellen wij ons voor.

Frans Dembinski

Frans Dembinski is in 1985 afgestudeerd in de hoofdrichting klinische psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Samen met Theo Hövels startte hij de psychologenpraktijk in 1985. Ook werkte hij bij de RIAGG in Amsterdam-Noord en als eerstelijnspsycholoog in een huisartsenpraktijk in Amsterdam. Hij is geregistreerd als gedragstherapeut en is lid van de VGCt (Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie) en heeft de registratie als klinisch psycholoog bij het NIP. Daarnaast volgde hij een aantal nascholingscursussen op het gebied van de psychodiagnostiek (persoonlijkheidsonderzoek en DSM 5). Hij heeft veel ervaring en affiniteit met cognitieve gedragstherapie, waaronder EMDR, die hij combineert met elementen uit de inzichtgevende therapie. Hij gaf diverse keren supervisie aan (eerstelijns)psychologen in opleiding. Frans heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De gerealiseerde wachttijd over de afgelopen twee maanden voor Frans was zes weken tot intake en daarna nog twee weken tot de start van de behandeling.

Nummer Kamer van Koophandel: 63623889.
Kwaliteitsstatuut en Privacystatement

Theo Hövels

Theo Hövels startte samen met Frans Dembinski in 1985 de psychologenpraktijk S.P.E.L. Amersfoort. Hij studeerde psychologie aan de Universiteit van Nijmegen en rondde zijn studie klinische psychologie af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarvoor was hij maatschappelijk werker. Ook werkte hij onder andere bij de RIAGG in Amsterdam-Noord en als eerstelijnspsycholoog in een huisartsenpraktijk in Amsterdam. Hij heeft veel supervisie aan eerstelijnspsychologen in opleiding gegeven. Theo is lid van de VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie). Daarnaast verdiepte hij zich in enkele deelgebieden van de hulpverlening, zoals psychologische problemen bij diabetici en traumabehandeling met EMDR.

Sinds januari 2016 is Theo vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd minder gaan werken. Hij is alleen op woensdag in de praktijk aanwezig.
Theo heeft geen contracten met de zorgverzekeraars. Voor verzekerde zorg valt behandeling door Theo onder de restitutievergoeding. De hoogte hiervan wordt vastgesteld door uw zorgverzekeraar. De gerealiseerde wachttijd over de de afgelopen twee maanden voor Theo was twee weken tot intake en daarna nog een week tot de start van de behandeling.

Nummer Kamer van Koophandel: 63620766.
Kwaliteitsstatuut en Privacystatement

Miriam Prinsen

Miriam Prinsen is in 1987 afgestudeerd in klinische psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 1996 heeft zij de RINO-opleiding tot psychotherapeut afgerond. Sinds 1993 werkt ze bij S.P.E.L. Amersfoort. Daarvoor is ze als seksuoloog verbonden geweest aan de Rutgers Stichting. Binnen S.P.E.L. Amersfoort heeft Miriam veel kennis en ervaring opgedaan met relatietherapie. Als seksuoloog ziet ze ook mensen van buiten de regio Amersfoort en zij heeft naast SPEL Amersfoort nog een eigen praktijk. Zie deze link naar haar website Seksuologiepraktijk Prinsen. Verder maakt Miriam gebruik van cognitieve gedragstherapeutische interventies en van inzichtgevende methoden, die ze zowel in individuele als in relatiegesprekken toepast. Miriam werkt eens in de veertien dagen vanuit S.P.E.L. een ochtend in de huisartsenpraktijk Soesterkwartier. Zij heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De gerealiseerde wachttijd over de afgelopen twee maanden voor Miriam was vijf weken tot intake en daarna twee weken tot de start van de behandeling.

Nummer Kamer van Koophandel: 63463199
Kwaliteitsstatuut en Privacystatement

Moniek Riemersma

Moniek Riemersma is in 2002 afgestudeerd in de hoofdrichting klinische psychologie aan de universiteit van Nijmegen. Hierna heeft zij de tweejarige vervolgopleiding tot GZ-psycholoog gedaan in Utrecht. Als GZ-psycholoog heeft ze jarenlange ervaring in de psychiatrie voor ouderen en volwassenen. Sinds januari 2015 is ze werkzaam bij S.P.E.L. Amersfoort. Ze werkt veel met cognitieve therapie en met inzichtgevende technieken. Daarnaast heeft zij een mindfulness- en EMDR-opleiding gevolgd, die zij in haar behandeling toepast. Ze geeft supervisie aan GZ-psychologen in opleiding. Samen met Marrit Schipper geeft ze vorm aan een opleidingsplek voor een GZ-psycholoog. Moniek werkt eens in de veertien dagen vanuit S.P.E.L. een dagdeel in de huisartsenpraktijk Sagenhoek. Zij heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De gerealiseerde wachttijd over de afgelopen twee maanden voor Moniek was zes weken tot intake en daarna nog twee weken tot de start van de behandeling.

Nummer Kamer van Koophandel: 63646862.
Kwaliteitsstatuut  en Privacystatement

Marrit Schipper

Marrit Schipper is in 1998 afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht in de richting Victimologie en Depressiviteit. Hierna volgde zij de tweejarige opleiding tot GZ-Psycholoog in Utrecht waarbij zij werkzaam was in Herstellingsoord Prins Hendriksoord van GGZ Centraal. Daarna heeft zij een aantal jaren in Duitsland gewoond en bij terugkeer in Nederland in 2005 is zij direct gaan werken in een eerstelijnspraktijk in het Gooi. Zij heeft vijf jaar een solopraktijk gehad en is een aantal jaren werkzaam geweest bij GGZ Veenendaal. Sinds juli 2017 is Marrit werkzaam bij S.P.E.L. Amersfoort. Haar specifieke belangstelling gaat uit naar traumagerelateerde problematiek (specialisatie seksueel geweld en trauma) en negatief zelfbeeld. Marrit werkt voornamelijk vanuit de cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie en past veel EMDR toe in haar behandelingen. Daarnaast gebruikt ze ook elementen vanuit de schematherapie en mindfulness-theorie. Samen met Moniek Riemersma geeft ze vorm aan een opleidingsplek voor een GZ-psycholoog. Marrit heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De gerealiseerde wachttijd over de afgelopen twee maanden voor Marrit was zes weken tot intake en daarna nog twee weken tot de start van de behandeling.

Nummer Kamer van Koophandel: 32152369 (Praktijk Eerstelijnspsychologie).
Kwaliteitsstatuut en Privacystatement

Laura Feldmann

Laura Feldmann is een betrokken en BIG-geregistreerde GZ-psycholoog, tevens geschoold in o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR en schematherapie. In 2002 studeerde ze af aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft ruime ervaring op het gebied van behandeling en begeleiding van volwassenen en jongeren. Laura heeft jarenlang gewerkt bij een grote GGZ-instelling en maakte in januari 2020 de overstap naar SPEL Amersfoort. Ze heeft ruime ervaring in de behandeling en begeleiding van mensen met angst- en stemmingsklachten en klachten als gevolg van een trauma. Daarnaast heeft ze veel ervaring in het werken met gezinnen en systemische dynamieken. Laura werkt voornamelijk vanuit de cognitieve gedragstherapie, maar maakt ook gebruik van inzichtgevende technieken en EMDR.

Laura heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De gerealiseerde wachttijd over de afgelopen twee maanden voor Laura was acht weken tot intake en daarna nog twee weken tot de start van de behandeling.

Nummer Kamer van Koophandel: 75527715 (Prakijk Zuyver).
Kwaliteitsstatuut en Privacystatement

Brenda van der Laan

Brenda van der Laan is een enthousiaste en flexibele GZ-psycholoog, ook geschoold in cognitieve gedragstherapie (CGT), EMDR, schematherapie en acceptance and commitment therapy (ACT). In 2001 studeerde ze af aan de Universiteit Utrecht in de richting Neuropsychologie. Brenda werkt sinds 2018 één dag in de week bij S.P.E.L. Amersfoort. Daarnaast werkt zij, sinds 2014, als psycholoog met ouderen, hun mantelzorgers en zorgteams in verpleeghuissettingen.

Brenda past – offline en online – behandeltechnieken toe vanuit de cognitieve gedragstherapie, EMDR en oplossingsgerichte therapie. Daarnaast gebruikt ze elementen vanuit de schematherapie en acceptance and commitment therapy. Ook maakt ze steeds meer gebruik van e-health als aanvulling op de behandeling. Hierdoor kunnen cliënten desgewenst buiten de behandelsessie om laagdrempelig in eigen tijd en tempo doorwerken aan hun behandeldoelen.

Goed om te weten: Brenda werkt op vrijdag. Voor cliënten die graag vroeg afspreken biedt zij de mogelijkheid om 8.00 uur gesprekken in te plannen. Voor cliënten die ver weg wonen, weinig tijd hebben, niet naar de praktijk kunnen komen of graag in hun eigen omgeving aan hun klachten werken, biedt Brenda online therapie via een beveiligde beeldbelverbinding. Dat is mogelijk vanaf de intake tot en met de afronding of voor een bepaald gedeelte van de behandeling, afhankelijk van de wensen.

Kwaliteitsstatuut: Brenda verricht haar werkzaamheden binnen het kwaliteitsstatuut van Moniek Riemersma.

Sigrid Buitenhuis

Sigrid Buitenhuis is in 2011 afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht in de richting Klinische en Gezondheidspsychologie. Nadien heeft zij, als psycholoog, veel gewerkt met ouderen, hun mantelzorgers en zorgteams in verschillende verpleeghuizen. In april 2020 is zij gestart met de opleiding tot GZ-psycholoog. In dat kader werkt zij vanaf september 2020 één dag in de week bij S.P.E.L. Amersfoort. Zij is aanwezig op dinsdag.

Rosa Smit

Rosa Smit is in 2005 afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht in de richting Klinische Psychologie. Na haar afstuderen heeft zij eerst als assessmentpsycholoog bij een adviesbureau gewerkt. Sinds 2011 werkt zij in het verpleeghuis in een multidisciplinair team waar zij psychologische behandeling biedt aan mensen met dementie en hun systeem en zorgteams ondersteuning biedt. In september 2019 is zij met de opleiding tot GZ-psycholoog begonnen. In dat kader werkt zij per april 2021 één dag in de week bij SPEL Amersfoort. Zij is aanwezig op donderdag.

.