rouw

Wat is rouw?
Rouw is het geheel van reacties na het verlies van iemand die belangrijk voor u is geweest. Hoe intenser de band, hoe intenser de rouw. Daarbij gaat het zeker niet alleen om relaties met een positief karakter. Relaties waarin sprake is geweest van ruzies, conflicten en negatieve gevoelens kunnen eveneens intense rouw tot gevolg hebben.

Bij verlies van een persoon is van het ene op het andere moment alles anders, ook in situaties waarin u het sterven hebt zien aankomen. De dood brengt altijd een ontwrichting van het bekende en vertrouwde leven met zich mee.

Elk mens reageert op zijn eigen wijze op deze situatie; iedereen moet op de een of andere manier het verlies verwerken. Verschijnselen die vaak voorkomen zijn weinig eetlust hebben en slecht slapen; zich leeg en neerslachtig voelen, nergens zin in hebben; afwisselend intens verdrietig zijn en vreselijk boos. Moeilijk aan iets anders kunnen denken dan aan de overledene en diens overlijden, of juist deze herinnering mijden, en bijvoorbeeld plaatsen uit de weg gaan die aan hem of haar doen denken; veel dromen over de dode en denken de gestorvene weer te zien of te horen; schuldgevoelens; neiging zich voor contacten af te willen sluiten.

Rouwen is niets anders dan de geleidelijke acceptatie van het verlies en verwerking van de pijn en leegte die veroorzaakt worden door de definitieve afwezigheid van de geliefde persoon. Rouw is een natuurlijke en gezonde reactie op verlies. Rouwprocessen kunnen vele jaren duren. Steun van familieleden, vrienden en andere mensen is van groot belang bij het doormaken van dit proces.

Rouwgevoelens komen ook voor na echtscheiding, verlies van werk, verlies van gezondheid enzovoort.

Verstoorde rouw
Soms raakt een rouwproces verstoord, zonder dat iemand het merkt. Na jaren kunnen dan allerlei klachten ontstaan, zoals depressie of angsten.
Een rouwproces kan in de knel komen wanneer er te weinig aandacht is voor het verlies en de gevoelens die daarbij naar boven komen. Sommigen blijven vasthouden aan de overledene en willen de band met hem of haar niet veranderen. Het kan ook zijn dat iemand zich niet op de toekomst durft te richten omdat hij of zij het moeilijk vindt zonder de overledene verder te gaan. Vooral bij ouderen speelt dit een rol; verlies van een partner op latere leeftijd kan extra moeilijk zijn. Ook zijn ouderen niet altijd in staat zelfstandig dingen te ondernemen of nieuwe contacten aan te gaan.

Therapie
Wanneer iemand is vastgelopen in een rouwproces, is behandeling soms wenselijk om het proces weer vlot te trekken. De dierbare kan dan uiteindelijk een nieuwe plek krijgen in iemands leven, zodat de persoon zich weer op de toekomst kan richten.

Via Stichting Thuiszorg, Maatschappelijk Werk en de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR) worden lotgenotengroepen georganiseerd. Daarnaast is individuele begeleiding door een psycholoog of psychotherapeut mogelijk. Wanneer iemand door een verstoord rouwproces een depressie ontwikkeld heeft, kan antidepressieve medicatie voorgeschreven door een arts wenselijk zijn, naast gesprekstherapie.

Bronnen:
Psychowijzer
Verlies verwerken
Sire
Gezondheidsplein