relatietherapie

Het komt geregeld voor dat problemen niet alleen individueel zijn, maar dat er in de relatie met de partner of met de gezinsleden problemen zijn. Dit kan tot psychische klachten leiden. In dat geval kan ervoor gekozen worden om gezamenlijk gesprekken te voeren, eventueel in combinatie met individuele gesprekken.
Bij partnerrelatiegesprekken wordt er gekeken naar de communicatiepatronen. Mensen zijn zich vaak niet bewust van hun gevoelens, angsten, wensen en verwachtingen en weten vaak ook niet hoe dit bij hun partner zit. Daardoor kan er allerlei ruis in de communicatie optreden en kunnen negatieve patronen zich ontwikkelen. Het gaat dan niet meer om de inhoud van wat de één zegt, maar op de vermeende boodschap die de ander hoort. Die beleving, die soms heel heftig kan zijn, wordt dikwijls niet begrepen. Het is ook niet eenvoudig om helder en duidelijk je gevoelens en behoeften te uiten. Er kunnen zo misverstanden en conflicten ontstaan. In de therapie wordt onderzocht waar het mis gaat en wat er voor nodig is om dit te veranderen. Soms kunnen adviezen hoe met elkaar te communiceren al genoeg zijn. Soms is het nodig om meer de achtergronden te onderzoeken en oud zeer te verwerken.