werkwijze kortdurende behandeling

Werkwijze

Na aanmelding ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de eerste afspraak. Bij deze bevestiging wordt ook een intakevragenlijst meegestuurd. We vragen u om de verwijzing van de huisarts, een identiteitsbewijs, de zorgpas van uw zorgverzekeraar mee te brengen naar het eerste gesprek. De vragenlijst krijgt u via een beveiligde verbinding toegezonden.

De gesprekken

Onze behandeling is praktisch en kortdurend, doorgaans tussen de 5 -12 gesprekken. Een gesprek duurt in de regel 45 minuten. Nadat u zich bij ons heeft aangemeld, nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak voor het intakegesprek.

In het intakegesprek staan we stil bij de vragen die u heeft of de klachten die u ervaart en de invloed hiervan op uw leven. We gaan na of uzelf een idee hebt over het ontstaan van deze vragen of klachten en de factoren die ze in stand houden. Ook kijken we wat u er al aan gedaan hebt. Mogelijk wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen.

In het tweede gesprek bespreken we de diagnose en een voorstel voor de behandeling middels een behandelplan. Als je hiermee instemt maken we vervolgafspraken en gaan we aan de slag met jouw persoonlijke doelen.

Binnen het behandeltraject wordt, naast uw hulpvraag ook gekeken naar waar uw kracht en kunde ligt in dit leven. Afhankelijk van uw klachten kunnen we u wijzen op een website of app, als aanvulling op de behandeling. Tijdens de behandeling bekijken we regelmatig of de behandeling ook werkelijk de doelen dichterbij brengt. In overleg met u wordt afgewogen of we uw naasten bij de behandeling zullen betrekken.

Tussentijdse evaluatie: Halverwege de behandeling evalueren we of we nog op de goede weg zitten en in hoeverre u uw doelen hebt behaald.

Aan het einde van de behandeling is er aandacht voor terugvalpreventie, vult u nogmaals de klachtenlijst in en bespreken we de verschillen met de beginmeting.

Bij afronding van de therapie, of eventuele doorverwijzing, zal (met uw goedkeuring) een rapportage verstuurd worden naar de verwijzer of zorgverlener. In deze rapportage staat o.a. vermeld: de duur van de behandeling, diagnose, toegepaste therapie en het verloop van de behandeling.

Na afsluiting van de behandeling ontvangt u nog een vragenlijst om uw tevredenheid te meten (CQi).