Zorgprestatiemodel

Op 1 januari 2022 is het nieuwe zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit brengt diverse veranderingen met zich mee. 

Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico aan het einde van uw behandeltraject, ongeacht de startdatum van het behandeltraject.

Vanaf 1 januari 2022 wordt het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Op het moment dat een behandeling over de grens van het kalenderjaar heen gaat (is 31 december), betaalt u voor beide jaren het eigen risico, zoals dat bij andere vormen van zorg ook al gebeurt.

De zorg zelf wordt niet anders, het zorgprestatiemodel gaat niet over de inhoud van de zorg, maar alleen over de bekostiging.

Zie hiervoor ook de Animatie Zorgprestatiemodel.

Wilt u meer lezen over de andere veranderingen in het nieuwe zorgprestatiemodel?
Dan verwijzen wij u naar de informatiepagina voor cliënten van onze beroepsvereniging.