persoonlijkheidsproblemen

Soms geeft een bepaalde persoonlijkheid of karaktertrek veel onvrede of last voor jezelf of voor de ander. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat iemand iets steeds op een bepaalde manier wil en er niet goed tegen kan als hiervan afgeweken wordt. Dat is lastig als er op uw werk of in uw thuissituatie juist flexibiliteit nodig is. Het kan zijn dat u heel snel geëmotioneerd bent of boos en deze emoties niet goed onder controle hebt, waardoor u in problemen komt. Het is ook mogelijk dat u conflicten zo veel mogelijk probeert te vermijden of dat u u erg snel schuldig voelt, waardoor u steeds degene bent die u moet aanpassen. Dit zijn allemaal zaken waar u veel last van kunt hebben.

Hoe ontstaat zo een karakter?
Iedereen wordt geboren met een bepaald temperament, bijvoorbeeld een heel heftig of juist heel verlegen temperament. In de omgeving kunnen die eigenschappen juist versterkt of verzwakt worden. Iemand die al van nature heel verlegen is en wat angstig, die toevallig ook angstige ouders heeft die steeds wijzen op alle gevaren in de wereld, kan zich zo ontwikkelen tot een persoon die angstig in de wereld komt te staan. Een persoon met hetzelfde temperament die juist bij ouders geboren wordt die het kind kunnen stimuleren om de wereld te ontdekken, kan mogelijk over zijn angsten heen komen. Bij een ander kind, dat van nature helemaal niet angstig is, zullen angstige ouders veel minder effect hebben. De invloed van de omgeving is echter per temperament en leeftijdsfase heel divers.

In therapie kunnen de scherpe kantjes van een ingewikkeld karakter wat verminderd worden. U zult er niet helemaal door veranderen, maar het wordt allemaal wat hanteerbaarder. Bij S.P.E.L. Amersfoort richten we ons op kortdurende therapieën. Mensen die bovenstaande problemen hebben, kunnen kortdurend (maximaal 12 sessies) bij ons werken aan de persoonlijkheidstrek waar ze last van hebben. Dit kan met diverse behandelvormen.