lichaamsgerichte therapie

Uw lichaam geeft belangrijke signalen af die vertellen hoe het met u gaat. Als u iets dwars zit, is het soms moeilijk hier de juiste woorden voor te vinden. Door u bewust te worden van uw lichaamsreactie en (met behulp van de therapeut) de betekenis hiervan te achterhalen krijgt u meer grip op uw gevoelsleven. Vaak geeft dit al rust.
In de therapie kan uitgezocht worden wat uw gevoelens zijn, uw behoeften en verlangens, wat uw overlevingsstrategieën zijn, waar u deze eventueel ontwikkeld heeft en hoe u ermee om wilt en kunt gaan. De focus wordt gelegd op uw fysieke reactie. Dat doet u door uw aandacht daarop te richten, door te voelen welke behoefte bij uw fysieke impuls hoort, of er een ingehouden neiging is om u te bewegen (zoals een gebalde vuist een beginnende beweging kan zijn). Door visualisatietechnieken kunt u uzelf beter gaan begrijpen. Belangrijke mensen kunnen symbolisch in de ruimte gezet worden, waarbij u kunt onderzoeken wat u daarmee wilt. Basale problemen kunnen zo uitgewerkt worden zodat u vrij wordt om daar anders mee om te gaan.
Er zijn veel verschillende vormen van lichaamsgerichte therapie. Bij S.P.E.L. Amersfoort wordt vooral gewerkt met interventies afkomstig uit Pesso-psychotherapie. Van oorsprong is dit een groepstherapie, maar veel elementen zijn bruikbaar in individuele sessies. De therapeut maakt zelf geen of weinig fysieke contact (zoals wel bij haptonomie gebeurt). Lichaamsgerichte therapie wordt vaak aangevuld met andere technieken, zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, en relatie- en gezinstherapie. Zie hiervoor de informatie over deze behandelvormen op deze website.
Door het explorerende karakter is deze benadering voor veel klachten geschikt. Het is vooral belangrijk dat de werkwijze u aanspreekt.