interpersoonlijke therapie

Interpersoonlijke therapie (IPT) is ontwikkeld voor mensen met een depressie, maar blijkt ook voor andere problematiek een goede behandelvorm. Het idee is dat de sociale omgeving van invloed is op hoe je je voelt en er wordt dan ook veel aandacht gegeven aan deze sociale omgeving. Binnen IPT worden vier mogelijke centrale thema´s onderscheiden:
• Rouw om een belangrijk verlies
• Een conflict met een belangrijke ander
• Een grote verandering in sociale rollen
• Een tekort in interpersoonlijke relaties.  Er wordt vervolgens een focus gekozen en verder uitgewerkt in de gesprekken.

Zie ook: Iptnederland