EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
Veel mensen maken in hun leven nare ervaringen mee, die diep ingrijpen, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Sommige mensen ‘verwerken’ deze ervaringen op eigen kracht. Anderen ontwikkelen psychische klachten: herinneringen aan de schokkende gebeurtenis blijven zich opdringen, waaronder angstwekkende beelden, herbelevingen en nachtmerries. Andere klachten kunnen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Het denken aan de gebeurtenis roept emotionele reacties op. Ook lichamelijke klachten zijn geen uitzondering.
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een kortdurende behandelmethode om die klachten te verminderen.
Tijdens de behandeling zal de cliënt worden gevraagd zich de nare gebeurtenis voor de geest te halen. Inclusief de beelden, de gedachten en de gevoelens, en vooral de betekenis die deze ervaring nu nog heeft. In combinatie met een zogenaamde afleidende stimulus wordt het verwerkingsproces in gang gezet. Deze stimulus kan de vinger zijn van de therapeut die heen en weer gaat voor de ogen van de cliënt, of tikjes in een koptelefoon, beurtelings links en rechts.
De nare gebeurtenis zal zijn kracht en daarmee zijn invloed op het huidige leven verliezen.
Tegenwoordig is er steeds meer bewijs dat EMDR ook bij andere klachten effectief kan zijn, zoals bij meervoudige trauma’s, angstklachten en bij chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als deel van een totaalbehandeling worden toegepast. Pesten heeft bijvoorbeeld vaak negatieve gevolgen voor het zelfbeeld. Veel mensen zien ervaringen als gepest zijn overigens niet als een traumatische ervaring in de strikte zin van het woord.