relatie problemen

Voor problemen in de relatie met uw partner kunt u de hulp van een eerstelijnspsycholoog inroepen. De gesprekken zullen dan samen met u en uw partner gevoerd worden. Het kan gaan om problemen op velerlei gebied: het kan moeilijk zijn geworden om met elkaar te praten en goed naar elkaar te luisteren; verschillen van mening over bijvoorbeeld het omgaan met geld, het besteden van tijd aan de relatie, het opvoeden van de kinderen, het verdelen van de huishoudelijke taken, kunnen leiden tot onoplosbaar lijkende conflicten; het vrijen kan problemen opleveren. In een aantal gesprekken proberen we deze problemen te verhelderen en zoeken we naar concrete oplossingen. Er kan bijvoorbeeld een korte training ‘praten met je partner’ worden gegeven, de psycholoog kan actief helpen zoeken naar voor beiden bevredigende oplossingen bij verschillen van mening, enzovoort.

Zie voor verdere informatie over deze therapievorm de tekst onder behandelvormen> relatietherapie.