depressie

Je hoort mensen vaak zeggen dat ze ‘even een dipje’ hebben. Daar kijkt niemand van op. Iedereen is wel eens somber of treurig. Zulke gevoelens kunnen opkomen na een tegenslag of ruzie, het verlies van een dierbaar iemand, of zomaar. Meestal trekt zo’n sombere bui vanzelf weg. Maar bij sommige mensen blijft deze stemming aanhouden. Ze hebben nergens meer zin in of belangstelling voor. Hun hele bestaan wordt beheerst door somberheid. Al schijnt de zon en bruist alles om hen heen van leven, het raakt hen niet. Ze missen de energie om iets te ondernemen en het lukt maar niet om minder somber te worden. Mensen die weken- tot maandenlang last houden van zo’n zwaarmoedige stemming lijden aan een depressie.

Veel depressieve mensen voelen zich ’s ochtends het ellendigst en gaan zich in de loop van de dag beter voelen, bij anderen zijn de verschijnselen juist ’s avonds het sterkst. Sommige mensen moeten tijdens een depressie veel aan de dood denken, ervaren het leven als zinloos en voelen zich tot last van anderen. Een depressie kan variëren van mild tot zwaar.

Achtergronden
Depressies hebben niet één duidelijke oorzaak, maar ontstaan door een combinatie van biologische, sociale en psychische factoren.
Biologische factoren zijn bijvoorbeeld erfelijkheid, bepaalde stoffen (hormonen, medicijnen, alcohol, drugs) of bepaalde lichamelijke ziekten (bijv. diabetes, schildklier).
Sociale factoren zijn bijvoorbeeld verdrietige, ingrijpende of schokkende gebeurtenissen (verhuizing, ontslag, verlies van een naaste).
Met psychische factoren bedoelen we iemands persoonlijke eigenschappen die van invloed kunnen zijn, zoals weinig zelfvertrouwen, perfectionisme, faalangst, streng geweten, moeilijk steun vragen.
Eén op de tien mannen en één op de vijf vrouwen maken minstens eenmaal in het leven een depressie mee. Het leven met een depressie kan een zware last zijn. Wacht daarom niet af, maar zoek hulp, bijvoorbeeld via de huisarts. Zet iemand zelf die stap niet, dan is het belangrijk dat de omgeving hem of haar daartoe stimuleert. Zeker als iemand over zelfdoding praat of andere signalen afgeeft.

Therapie
Depressies zijn over het algemeen goed te behandelen. Met gesprekstherapie worden goede resultaten bereikt, evenals met medicijnen (antidepressiva). Vaak bestaat behandeling uit een combinatie van beide.
Gesprekstherapie bestaat in het begin meestal uit steun bieden en structuur in het dagelijks leven creëren. Vaak wordt daarna dieper op de problemen ingegaan.
Bij een deel van de mensen met een depressie heeft gebruik van antidepressiva een positief resultaat. Een positief effect wordt pas merkbaar na vier tot zes weken, en een antidepressivum moet daarna nog minstens vier tot zes maanden gebruikt worden.

Bron: Psychowijzer