Privacy wetgeving (AVG)

SPEL Amersfoort heeft de werkwijze aan de voorschriften van de AVG aangepast.
Op deze pagina vindt u meer informatie over onze aanpassingen.

De AVG, hoe zit het precies?
Op 25 mei 2018 is de AVG ingegaan (Algemene Verordening Gegevensbescherming); een nieuwe privacywet voor de hele Europese Unie. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Strengere privacywetgeving
Binnen de Europese Unie zijn nu nog 28 verschillende privacywetten van kracht, die voortkomen uit de Europese privacyrichtlijn van 1995. Al deze wetten vervallen als op 25 mei 2018 de AVG echt ingaat. Vanaf die datum geldt er één privacywet voor de hele Europese Unie. Een nieuwe wet die past bij de gedigitaliseerde samenleving van nu. Internationaal wordt de AVG, General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

Privacyrechten worden met de AVG versterkt en uitgebreid. Gebruikers krijgen door de AVG meer mogelijkheden voor zichzelf op te komen als het gaat om de verwerking van hun gegevens. Zij krijgen meer zeggenschap over hun gegevens en wat bedrijven daar mee doen. Zij kunnen bijvoorbeeld inzage vragen in opgeslagen data, of de verleende toestemming intrekken.

Van Wbp naar AVG
De AVG trad in het voorjaar van 2016 al in werking, maar op 25 mei 2018 is de AVG écht ingegaan en voldoen wij aan de nieuwe privacyregels. Vanaf die datum geldt in Nederland niet langer de Wet Bescherming Persoonsgegeven (Wbp).

Onze praktijk stuurt e-mails met persoonlijke gegevens via een beveiligde verbinding. Onze praktijk gebruikt hiervoor Zorgmail. Wanneer u aan uw behandelaar vertrouwelijke informatie, al dan niet met bijlagen, wilt sturen, adviseren wij u om dat te doen via de Contactpagina op onze website. Die informatie wordt altijd via een beveiligde verbinding verstuurd.