Privacy wetgeving (AVG)

SPEL Amersfoort is bezig met het aanpassen van de werkwijze aan de voorschriften van de AVG.
Op deze pagina vindt u in de komende periode meer informatie over onze aanpassingen.

De AVG, hoe zit het precies?
Op 25 mei 2018 gaat de AVG in (Algemene Verordening Gegevensbescherming); een nieuwe privacywet voor de hele Europese Unie. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Strengere privacywetgeving
Binnen de Europese Unie zijn nu nog 28 verschillende privacywetten van kracht, die voortkomen uit de Europese privacyrichtlijn van 1995. Al deze wetten vervallen als op 25 mei 2018 de AVG echt ingaat. Vanaf die datum geldt er één privacywet voor de hele Europese Unie. Een nieuwe wet die past bij de gedigitaliseerde samenleving van nu. Internationaal wordt de AVG, General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

Privacyrechten worden met de AVG versterkt en uitgebreid. Gebruikers krijgen door de AVG meer mogelijkheden voor zichzelf op te komen als het gaat om de verwerking van hun gegevens. Zij krijgen meer zeggenschap over hun gegevens en wat bedrijven daar mee doen. Zij kunnen bijvoorbeeld inzage vragen in opgeslagen data, of de verleende toestemming intrekken.

Van Wbp naar AVG
De AVG trad in het voorjaar van 2016 al in werking, maar op 25 mei 2018 gaat de AVG écht in en moeten bedrijven aan de nieuwe privacyregels voldoen. In de tussenliggende overgangsperiode geldt in Nederland nog de Wet Bescherming Persoonsgegeven (Wbp) en kunnen bedrijven en organisaties zich voorbereiden op de nieuwe, strengere privacywetgeving.

De meeste psychologen sturen e-mails met persoonlijke gegevens via een beveiligde verbinding. Voor de overigen wordt dit binnenkort gerealiseerd. Onze praktijk gebruikt hiervoor Zorgmail. Wanneer u aan uw behandelaar vertrouwelijke informatie, al dan niet met bijlagen, wilt sturen, adviseren wij u om dat te doen via de Contactpagina op onze website. Die informatie wordt altijd via een beveiligde verbinding verstuurd.