mindfulness

Mindfulness is de belangrijkste component van de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). In het Nederlands wordt het vertaald als Aandachtgerichte Cognitieve Therapie.
Het ontwikkelen van een andere houding tegenover (psychische) problemen is het doel. Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten en niet direct reageren waardoor er ruimte komt voor een andere reactie dan vanuit oude ingesleten patronen.
Mindfulness heeft twee componenten. De eerste betreft regulatie van de aandacht (aandachttraining). De aandacht is gericht op de onmiddellijke lijfelijke en verstandelijke reacties en het herkennen van mentale patronen in het huidige moment. De tweede component is de nieuwsgierige en accepterende houding tegenover dat wat ervaren wordt. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er iets aan te willen veranderen. U leert alles wat er is met een zekere afstand te beschouwen in plaats van u erdoor te laten meeslepen of het weg te duwen.
Mindfulness kan worden getraind met oefeningen die ontleend zijn aan inzichtmeditatie: meditatie gericht op de ademhaling, meditatie gericht op lichamelijke gewaarwordingen en keuzevrije opmerkzaamheid.
Mindfulnesstraining, of aandachttraining, is een praktische en effectieve manier om met piekeren, milde angstklachten, somberheid, stress, burn-outverschijnselen, lichamelijke klachten en vermoeidheid om te leren gaan.