Blog

Gevel

Welkom op de website van Samenwerkende Psychologen in de Eerste Lijn (S.P.E.L.) Amersfoort

Verhuizing: Per 18 oktober 2021 is het nieuwe adres van SPEL Amersfoort: Daam Fockemalaan 22 in Amersfoort. Vanaf die datum zullen de gesprekken daar plaats vinden. Klik hier voor de route naar onze nieuwe locatie.

De verhuizing vraagt de nodige tijd en om die reden kunnen wij helaas opnieuw geen nieuwe cliënten  aannemen en zijn wij telefonisch minder goed bereikbaar. 

S.P.E.L. Amersfoort is een sinds 1985 bestaand samenwerkingsverband van zelfstandig werkende GZ-psychologen (BIG geregistreerd) binnen de Generalistische Basis GGZ. Bij ons staan laagdrempeligheid, persoonlijke aandacht, betrokken professionaliteit en resultaatgerichtheid op de eerste plaats.

De gerealiseerde wachttijd voor de hele praktijk over de afgelopen twee maanden was gemiddeld acht weken tot intake en twee weken na intake tot de start van de behandeling. Op de pagina “Wie zijn Wij” kunt u de gerealiseerde wachttijd per persoon vinden. Deze informatie is actueel (18-10-21).

Wij hebben contracten met alle verzekeraars voor iedereen van 18 jaar en ouder. In de zorgvinders van de zorgverzekeraars en de sociale kaarten zijn wij te vinden onder onze eigen naam en niet (altijd) onder S.P.E.L. Amersfoort.

Onze behandelingen worden uitgevoerd conform GGZ-standaarden. Hiervoor verwijzen we naar GGZ Standaarden. Voor cliëntversies verwijzen we naar Nedkad of Thuisarts.

Klanttevredenheid. Wij hechten veel waarde aan uw mening over onze praktijk. Daarom streven wij ernaar om iedere behandeling met een klanttevredenheidsonderzoek af te sluiten. Dit gebeurt digitaal, aan de hand van een CQI GGZ ambulant vragenlijst die goedgekeurd is door verschillende partijen in de GGZ-zorgverlening. De CQ-index is ontwikkeld om ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg te inventariseren.

Ieder jaar bekijken we aan het eind van het jaar wat de gemiddelden zijn (zie onder) en welke verbeteringspunten we hieruit meenemen. Uit de rapportage over het jaar 2020 komen de volgende resultaten naar voren; de scores liggen tussen 1 en 5, waarbij 1 de laagste en 5 de hoogste score is.

Beoordeling behandeling: 4,7
Bejegening: 4,8
Samen beslissen: 4,5
Bereikbaarheid: 4,8

Gemiddeld rapportcijfer behandeling: 8,7

Ook in 2021 zal er gekeken worden naar het verder optimaliseren van de behandeling.

Posted in:

Leave a Comment (0) ↓