Blog

Gevel

Welkom op de website van Samenwerkende Psychologen in de Eerste Lijn (S.P.E.L.) Amersfoort.

S.P.E.L. Amersfoort is gevestigd in het O.L.V. ter Eem klooster op de Daam Fockemalaan 22  3818 KG Amersfoort. Klik hier voor de route.

Op dit moment hebben wij helaas een aanmeldstop. Wij kunnen niet overzien wanneer deze wordt opgeheven.  

S.P.E.L. Amersfoort is een sinds 1985 bestaand samenwerkingsverband van zelfstandig werkende GZ-psychologen (BIG geregistreerd) binnen de Generalistische Basis GGZ met ieders eigen specialiteit en doelgroep. Zie onder Wie zijn wij.

De therapeuten zijn: Astrid Bouwhuis (PSYHUIS) Frans Dembinski (S.P.E.L), en Laura Feldmann (ZUYVER), Miriam Prinsen (S.P.E.L.), Moniek Riemersma (S.P.E.L.). Bij ons staan laagdrempeligheid, persoonlijke aandacht, betrokken professionaliteit en resultaatgerichtheid op de eerste plaats.
We zijn allemaal op onze eigen manier te benaderen (website/telefoonnummer/emailadres); daarnaast hebben we een centraal telefoonnummer en emailadres. Zie onze Contactpagina.

De gerealiseerde wachttijd voor de hele praktijk over de afgelopen twee maanden was gemiddeld acht weken tot intake en twee weken na intake tot de start van de behandeling. Op de pagina “Wie zijn Wij” kunt u de gerealiseerde wachttijd per persoon vinden. Deze informatie is actueel (08-12-22).

Wij hebben contracten met alle verzekeraars voor iedereen van 18 jaar en ouder. Frans Dembinski en Miriam Prinsen hebben voor het jaar 2022 geen contract met zorgverzekeraar Menzis.

Onze behandelingen worden uitgevoerd conform GGZ-standaarden. Hiervoor verwijzen we naar GGZ Standaarden. Voor cliëntversies verwijzen we naar Nedkad of Thuisarts.

Klanttevredenheid. Wij hechten veel waarde aan uw mening over onze praktijk. Daarom streven wij ernaar om iedere behandeling met een klanttevredenheidsonderzoek af te sluiten. Dit gebeurt digitaal, aan de hand van een CQI GGZ ambulant vragenlijst die goedgekeurd is door verschillende partijen in de GGZ-zorgverlening. De CQ-index is ontwikkeld om ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg te inventariseren.

Ieder jaar bekijken we aan het eind van het jaar wat de gemiddelden zijn (zie onder) en welke verbeteringspunten we hieruit meenemen. Uit de rapportage over het jaar 2021 komen de volgende resultaten naar voren; de scores liggen tussen 1 en 5, waarbij 1 de laagste en 5 de hoogste score is.

Beoordeling behandeling: 4,7
Bejegening: 4,8
Samen beslissen: 4,5
Bereikbaarheid: 4,8

Gemiddeld rapportcijfer behandeling: 8,7

Ook in 2022 zal er gekeken worden naar het verder optimaliseren van de behandeling.

Posted in:

Leave a Comment (0) ↓