Blog

Gevel

Welkom op de website van Samenwerking Psychologen in de Eerste Lijn (S.P.E.L.) Amersfoort.

Vanaf oktober 2021 is het nieuwe adres: Daam Fockemalaan 22 in Amersfoort. Vanaf die datum zullen de gesprekken daar plaats vinden. Klik hier voor de route naar onze nieuwe locatie.

Helaas kunnen wij momenteel geen nieuwe cliënten  aannemen. 

Belangrijk: informatie over het Zorgprestatiemodel en uw eigen risico vindt u hier.

S.P.E.L. Amersfoort is een sinds 1985 bestaand samenwerkingsverband van zelfstandig werkende GZ-psychologen (BIG geregistreerd) binnen de Generalistische Basis GGZ. Sinds oktober 2021 is er een samenwerking met de psychologenpraktijken van Astrid Bouwhuis van Psyhuis en Laura Feldmann van Zuyver. Bij ons staan laagdrempeligheid, persoonlijke aandacht, betrokken professionaliteit en resultaatgerichtheid op de eerste plaats.

De gerealiseerde wachttijd voor de hele praktijk over de afgelopen twee maanden was gemiddeld acht weken tot intake en twee weken na intake tot de start van de behandeling. Op de pagina “Wie zijn Wij” kunt u de gerealiseerde wachttijd per persoon vinden. Deze informatie is actueel (19-01-22).

Wij hebben contracten met alle verzekeraars voor iedereen van 18 jaar en ouder. In de zorgvinders van de zorgverzekeraars en de sociale kaarten zijn wij te vinden onder onze eigen naam en niet (altijd) onder S.P.E.L. Amersfoort. Frans Dembinski en Miriam Prinsen hebben voor het jaar 2022 geen contract met zorgverzekeraar Menzis.

Onze behandelingen worden uitgevoerd conform GGZ-standaarden. Hiervoor verwijzen we naar GGZ Standaarden. Voor cliëntversies verwijzen we naar Nedkad of Thuisarts.

Klanttevredenheid. Wij hechten veel waarde aan uw mening over onze praktijk. Daarom streven wij ernaar om iedere behandeling met een klanttevredenheidsonderzoek af te sluiten. Dit gebeurt digitaal, aan de hand van een CQI GGZ ambulant vragenlijst die goedgekeurd is door verschillende partijen in de GGZ-zorgverlening. De CQ-index is ontwikkeld om ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg te inventariseren.

Ieder jaar bekijken we aan het eind van het jaar wat de gemiddelden zijn (zie onder) en welke verbeteringspunten we hieruit meenemen. Uit de rapportage over het jaar 2020 komen de volgende resultaten naar voren; de scores liggen tussen 1 en 5, waarbij 1 de laagste en 5 de hoogste score is.

Beoordeling behandeling: 4,7
Bejegening: 4,8
Samen beslissen: 4,5
Bereikbaarheid: 4,8

Gemiddeld rapportcijfer behandeling: 8,7

Ook in 2021 zal er gekeken worden naar het verder optimaliseren van de behandeling.

Posted in:

Leave a Comment (0) ↓