Blog

Gevel

Welkom op de website van Psychologenpraktijk S.P.E.L. Amersfoort

Aanmeldingenstop: deze loopt tot 1 september 2021.

Vakantie: In de maand augustus zijn wij minder goed bereikbaar en kan het langer duren voordat u een reactie krijgt. Vragen over uw lopende behandeling kunt u rechtstreeks sturen aan uw behandelaar via het contactformulier of door het inspreken van een voicemail (keuzemenu).

Verhuizing: na bijna 28 jaar in dit fijne pand, gaan we met onze praktijk verhuizen naar het Eemklooster. Per 1 november wordt het nieuwe adres van SPEL Amersfoort: Daam Fockemalaan 22 in Amersfoort. Vanaf die datum zullen de gesprekken daar plaats vinden. Als u wilt kunt u hier alvast een kijkje nemen.

S.P.E.L. Amersfoort is een kleinschalige psychologenpraktijk, sinds 1985 gevestigd in een sfeervol pand uit 1900 in het oude centrum van Amersfoort. Bij ons staan laagdrempeligheid, persoonlijke aandacht, betrokken professionaliteit en resultaatgerichtheid op de eerste plaats. Vanaf het eerste moment van uw aanmelding én gedurende de behandeling heeft u te maken met steeds dezelfde psycholoog. Mocht er reden zijn om liever door te gaan met een andere psycholoog, dan is dit uiteraard mogelijk. Wij gaan uit van uw hulpvraag en passen onze therapeutische mogelijkheden zo veel als mogelijk daarop aan. Alle medewerkers hebben vele jaren ervaring en houden hun kennis up to date door nascholing. Wij zijn allen BIG geregistreerd GZ psycholoog, hoofdbehandelaar Generalistische Basis GGZ, lid van LVVP en NIP en hebben 30 jaar expertise binnen de GB GGZ.

Wij behandelen uitsluitend binnen de Generalistische Basis GGZ. Voor behandelingen binnen de Specialistische GGZ kunt u elders terecht.

De gerealiseerde wachttijd voor de hele praktijk over de maanden april en mei 2021 was gemiddeld acht weken tot intake en twee weken na intake tot de start van de behandeling. Op de pagina “Wie zijn Wij” kunt u de gerealiseerde wachttijd per persoon vinden. Deze informatie is actueel (04-08-21).

Wij hebben contracten met alle verzekeraars voor iedereen van 18 jaar en ouder. In de zorgvinders van de zorgverzekeraars en de sociale kaarten zijn wij te vinden onder onze eigen naam en niet (altijd) onder S.P.E.L. Amersfoort.

Onze behandelingen worden uitgevoerd conform GGZ-standaarden. Hiervoor verwijzen we naar GGZ Standaarden. Voor cliëntversies verwijzen we naar Nedkad of Thuisarts.

Klanttevredenheid. Wij hechten veel waarde aan uw mening over onze praktijk. Daarom streven wij ernaar om iedere behandeling met een klanttevredenheidsonderzoek af te sluiten. Dit gebeurt digitaal, aan de hand van een CQI GGZ ambulant vragenlijst die goedgekeurd is door verschillende partijen in de GGZ-zorgverlening. De CQ-index is ontwikkeld om ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg te inventariseren.

Ieder jaar bekijken we aan het eind van het jaar wat de gemiddelden zijn (zie onder) en welke verbeteringspunten we hieruit meenemen. Uit de rapportage over het jaar 2020 komen de volgende resultaten naar voren; de scores liggen tussen 1 en 5, waarbij 1 de laagste en 5 de hoogste score is.

Beoordeling behandeling: 4,7
Bejegening: 4,8
Samen beslissen: 4,5
Bereikbaarheid: 4,8

Gemiddeld rapportcijfer behandeling: 8,7

Ook in 2021 zal er gekeken worden naar het verder optimaliseren van de behandeling.

Posted in:

Leave a Comment (0) ↓