Wat is een Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) psycholoog?

De Generalistische Basis Geestelijke GezondheidsZorg (G GGZ)  psycholoog is een universitair opgeleid psycholoog die zich heeft gespecialiseerd in de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg. Bij een G GGZ psycholoog kunt u in principe altijd terecht, ongeacht uw persoonlijke problemen, alleen, maar bijvoorbeeld ook samen met uw partner. Kenmerkend voor de G GGZ psychologen is ook de aanpak die zich in de eerste plaats op het probleem richt, maar waarbij uiteraard ook achterliggende factoren worden besproken. U kunt met allerlei problemen en klachten bij ons terecht, tijdens de intake fase wordt bekeken welke behandeling geboden kan worden. In enkele gevallen wordt in overleg met u besloten dat het beter is u terug te verwijzen naar de huisarts.

GGZ-zorg aan kinderen en jongeren tot 18 jaar is niet meer verzekerd in de Basisverzekering, maar valt onder de Jeugdwet. Deze zorg wordt door de gemeenten vergoed met wie wij geen contracten hebben. Vandaar dat alleen volwassen van 18 jaar en ouder in onze praktijk terecht kunnen.