Verzekerde zorg

Uw huisarts heeft geconstateerd dat u baat heeft bij gesprekken met een psycholoog. Op grond van uw klachten bent u doorverwezen naar S.P.E.L. Amersfoort. Hier werken psychologen in de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (BG GGZ). Het kan zijn dat u eerst gesprekken heeft gehad met een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) maar u kunt ook direct zijn doorverwezen.
Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars en bieden zorgen aan volwassenen van 18 jaar.

Wat doet een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ?

De GB GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen, die in een relatief korte tijd goed te behandelen zijn. Hij heeft daarvoor een aantal “tools”  tot zijn beschikking die speciaal voor de GB GGZ zijn ontwikkeld.

De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Daarna zal hij met u bespreken in hoeveel gesprekken hij verwacht u te kunnen helpen. Constateert de psycholoog dat u niet binnen de GB GGZ geholpen kunt of mag worden, dan wordt u terugverwezen naar uw huisarts. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende.

Wordt de behandeling van alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. De psycholoog zal eerst een intake van een of twee sessies doen, waarbij soms ook diagnostische vragenlijsten worden afgenomen. Deze intakefase wordt door de verzekeraar vergoed wanneer de huisarts in zijn verwijsbrief heeft uitgesproken dat er een vermoeden is van een klacht of stoornis waarvan de behandeling vanuit de basisverzekering vergoed wordt, dus ook als dat na de intake toch niet het geval blijkt. Mocht uit dit onderzoek blijken dat u een klacht of een stoornis heeft, die niet onder de verzekerde GGZ zorg valt dan kunt u als cliënt ervoor kiezen die behandeling zelf te betalen of in behandeling te gaan bij de praktijkondersteuner GGZ bij uw huisarts. Soms wordt de behandeling vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Zie hiervoor de link Onverzekerde zorg.

Wat kost het?

In 2021 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de GB GGZ. U betaalt géén eigen bijdrage, maar de vergoeding valt wel onder het verplichte eigen risico van minimaal € 385,= per jaar.

Op basis van uw klachten valt u onder een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel of Intensief, ieder met de bijbehorende behandelduur. Afhankelijk van een aantal door de overheid vastgestelde criteria komt u in aanmerking voor één van de producten. Zie de link FAQ voor de door de overheid vastgestelde tarieven.

Wie betaalt de rekening?

Als uw psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar dan wordt de rekening rechtstreeks door ons bij de verzekeraar gedeclareerd.

NB: Bel tijdig af!
U kunt de gemaakte afspraak tot uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos annuleren.
Afspraken die niet ten minste 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden door ons aan u in rekening gebracht (€ 70,=). In dat geval moet u de kosten zelf betalen. De verzekering betaalt niet als u te laat of niet annuleert.